Edukacja, studia i praktyka

Po ukończeniu szkoły nasuwają się absolwentom różnorakie opcje: niektórzy wykorzystują rok wolny, by zaangażować się społecznie lub ekologicznie (link), inni rozpoczynają kształcenie zawodowe (niem. Ausbildung) lub idą do szkoły wyższej.

Kształcenie zawodowe przebiega w Niemczech zazwyczaj w systemie dualnym, co oznacza, ze połowa okresu kształcenia odbywa się w szkole zawodowej, a druga połowa w danym przedsiębiorstwie. Okres edukacji trwa z reguły trzy lata. Aplikacje o możliwość takiego kształcenia należy składać co najmniej rok przed rozpoczęciem nauki.

Kto po ukończeniu szkoły lub w połączeniu z kształceniem zawodowym chciałby studiować na szkole wyższej (niem. Hochschule), musi mieć zdaną maturę, do której przystąpienie umożliwia gimnazjum. Uniwersytety mają różne programy i specjalizacje. Aplikacje na uniwersytet zależą od danego rozpoczęcia studiów i kierunku. Okresy składania aplikacji i możliwości znajdują się na stronach uniwersytetów. Wgląd do spisu uniwersytetów w Niemczech:

Czymś specjalnym, polecanym coraz częściej jest połączenie kształcenia zawodowego ze studiami. To tak zwane studiowanie w systemie dualnym (niem. duales Studium), które oferowane jest przez wiele przedsiębiorstw. Czas składania aplikacji ma miejsce przeważnie już rok przed rozpoczęciem studiów.

W trakcie albo po skończeniu nauki, jednak przede wszystkim w czasie studiów, najbardziej lubianą opcją zbierania doświadczeń zawodowych są praktyki. Praktyki można znaleźć na różnych giełdach pracy. Poza tym wiele przedsiębiorstw i organizacji przyjmuje aplikacje z własnej inicjatywy.