Edukacja osób dorosłych

Edukacja osób dorosłych jest ważnym tematem w Wolfsburgu. W tym mieście znajdziesz wielu usługodawców.

Najważniejszą państwową placówką jest Wyższa Szkoła Ludowa (niem. Volkshochschule), która oferuje kursy w zakresie komputerowym, językowym, sportowym i w wielu innych dziedzinach.

Kursy języka niemieckiego (niem. „Deutsch als Fremdsprache”-Kurse) są ofertą szczególną, gdzie pod uwagę brane są różne poziomy języka.

Volkshochschule Wolfsburg
Annika Wolter
Tel.: +49 5361 / 8912904
annika.wolter@bzw.wolfsburg.de
www.vhs-wolfsburg.de