Kita (przedszkole z całodzienną opieką), szkoła i nauka

Niemiecki system edukacji różni się częściowo bardziej, częściowo mniej od tego w Twoim kraju. Żeby udało się Tobie bez problemu odnaleźć progi wiekowe, znajdziesz tutaj odpowiednie informacje i adresy kontaktowe.

W przypadku pytań odnośnie edukacji należy zgłosić się do Biura ds. edukacji  (niem. Bildungsbüro) jak i Referatu ds. integracji (niem. Integrationsreferat) miasta Wolfsburg, które są do Twojej dyspozycji.

Biuro ds. edukacji Wolfsburg
Osoba do kontaktu: Friederike Jörke
Schillerstraße 6
38440 Wolfsburg
E-Mail: bildungsbuero@stadt.wolfsburg.de
Telefon: (+49)5361/281722

Referatu ds. integracji
www.wolfsburg.de/integrationsreferat
Telefon: (+49)5361/282672