Zdrowie

Jedną z największych trosk przy tak długim pobycie zagranicą jest własne zdrowie. Co zrobię, jeśli coś mi się stanie? Do jakiego lekarza muszę się udać? Zrozumie mnie, a może mówi nawet w moim języku ojczystym? Kiedy muszę do szpitala i jak tam dotrę…

Szczegółowo nie da się tutaj przedstawić wszystkich możliwości – ale ogólnie obowiązuje zasada, że można się za pozwoleniem na pobyt i pracę w Niemczech tak ubezpieczyć, by można było korzystać z usług i świadczeń tutejszego systemu zdrowotnego.

Ważne jest, by najpierw znaleźć swojego lekarza rodzinnego, któremu można zaufać (patrz lista lekarzy obcojęzycznych). On zatroszczy się o wszystkie dla Ciebie istotne pytania zdrowotne i wyjaśni Tobie, jakie świadczenia przejmuje kasa chorych, a jakie trzeba finansować samemu.