Obowiązki w mieszkaniu

Jako najemca domu lub mieszkania posiadasz pewne obowiązki. Gdy wprowadzasz się do nowego domu albo nowego mieszkania, musisz się przemeldować w biurze meldunkowym (niem. Einwohnermeldeamt ). Tutaj Twój nowy adres zostanie zapisany i zmieniony w systemie. W związku z tym musisz zgłosić się również do Centrali Opłat za Media – GEZ (niem. Gebühreneinzugszentrale). GEZ pobiera opłaty za wszystkie urządzenia radiowotelewizyjne. Dzięki temu finansowana jest telewizja państwowa w Niemczech. GEZ musi być opłacane przez każde gospodarstwo domowe (niezależnie od liczby osób), opłaty pobierane są z konta co trzy miesiące lub raz w roku. W tym momencie opłaty radiowotelewizyjne wynoszą 17.98 €/miesiąc (stan: lipiec 2014). W momencie przeprowadzki lub powrotu do swojego kraju ojczystego należy pamiętać o wymeldowaniu się z GEZ!

Ochrona przed hałasem

W Niemczech ochrona przeciw hałasom jest mocno unormowana. Hałas wszelkiego rodzaju, który wychodzi poza pokój, określany jest jako zakłócenie spokoju. Z tego powodu obowiązuje w godz. od 13.00 do 15.00 cisza popołudniowa, a w godzinach od 22.00 do 6.00 rano cisza nocna. Niedziele i święta są również dniami spokoju. Zabrania się wykonywania w te dni głośnych robót lub koszenia trawy.

W przypadku, gdy w niedziele z jakiegoś powodu takie roboty są konieczne lub organizowana jest głośniejsza impreza, która trwać może dłużej niż do godz. 22.00, należy powiadomić o tym sąsiadów. Ogólnie sąsiedzi w przypadku takich jednorazowych, wyjątkowych sytuacji są bardzo tolerancyjni.

Poza tym każdy może zawiadomić policję, gdy w podanych godzinach ciszy dojdzie do zakłóceń jego spokoju. Najlepiej jednak uprzednio poinformować o swoim zamiarze sąsiadów, by uniknąć kłótni.

Ogrzewanie i wietrzenie

Gdy zimą ogrzewa się pomieszczenia przy zamkniętych oknach, bardzo łatwo o wilgotne sufity i ściany, a w pewnych okolicznościach również o powstanie pleśni. Pleśń powstaje przede wszystkim również wtedy, gdy w pokoju suszy się wilgotne pranie i pokój nie jest regularnie wietrzony. Należy zatem zwracać uwagę na to (przede wszystkim zimą), by regularnie wietrzyć pomieszczenia i tym samym zmniejszyć wilgotność powietrza w pokojach.

Obowiązek odśnieżania i posypywania piaskiem chodników

Gdy spadnie w Niemczech śnieg, najemca lub dozorca jest zobligowany do odśnieżenia i posypania piaskiem chodnika przed domem.

W przypadku domów wielokondygnacyjnych angażowane są specjalne służby zimowe, które przejmują odśnieżanie i posypywanie przynależnego do domu chodnika. Takie informacje znajdują się zazwyczaj w umowie. Jeśli tak nie jest, należy spytać o to wynajmującego.

Właściciela domu obowiązuje ustalenie, że chodnik odśnieżony musi być w godzinach od 7.00 do 22.00 w dni robocze. W niedziele i święta zasada ta obowiązuje w godzinach od 8.00 do 22.00. Uprzątnięty musi być zatem obszar otaczający dom. Odśnieżona część chodnika musi mieć co najmniej 1,5 m szerokości. Żeby nie był śliski, należy posypać jeszcze piaskiem, by uniknąć upadków (piasek jest do kupienia w prawie wszystkich sklepach budowlanych). Posypywanie solą jest w Niemczech zabronione z powodu możliwości przedostania się soli do wody gruntowej.