Kurs internetowy Employability Skills

Platforma Iversity oferuje różnego rodzaju kursy internetowe. Należy do nich również kurs „Employability Skills”, objaśniający niemiecki rynek pracy. Międzynarodowi studenci uczą się o niemieckich uregulowaniach i normach w życiu zawodowym oraz jak najlepiej zaprezentować się na rynku pracy.

Kurs trwa 7 tygodni, od studentów oczekuje się tygodniowego nakładu pracy od 2 do 3 godzin. Językiem wykładowym jest angielski. Studenci mają możliwość otrzymania za opłatą certyfikatu ukończenia kursu.

Więcej informacji pod https://iversity.org/en/courses/employability-skills